Generalforsamling & referater

Generalforsamling Mandag den 21 marts 2022 Kl. 19.00 – Dagsorden
Indkomne forslag

Nedenfor finder du links til generalforsamlingsreferater, fra de sidste 5 år: