Foreningen

Foreningens navn er Haveforeningen “Rørvangsparken”.Foreningens hjemsted er Holbæk Kommune.
Foreningen er stiftet 1965.
Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihave­forbundet i Danmark
Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved med­lemskabets indgåelse.
Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl uden for havefore­ningen.Det kræves, at lejer har bopæl i Holbæk kommune for at kunne leje en kolonihave, medlemmet er forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen.
Intet medlem kan optages i foreningen uden be­styrelsens godkendelse.
Ved leje af en havelod oprettes en lejeafta­le.
Et medlem kan kun leje en have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihavefor­bundet.