Arbejdslørdage i 2023

Haveforeningen Rørvangsparken

Haveforeningen Rørvangsparken Arbejds lørdage på P-pladserne

2023

Fælles arbejds lørdage med renholdelse af p-pladserne bliver på følgende datoer:

Arbejdslørdag den 8. april kl. 10-12 ulige havenumre

  • 20. maj kl. 10-12 lige havenumre
  • 1. juli kl. 10-12 ulige havenumre
  • 19. august kl. 10-12 lige havenumre

Ovenstående pligtarbejde er i henhold til vedtægternes § 8, og det gælder alle, enten man har bil eller ej, eller man bor eller ikke bor ud til P-pladsen.

Er man forhindret på ovenstående datoer, kan man bytte eller tage sin tørn nogle dage før.

Vi håber at alle vil slutte op om og være med til at holde vores

P-pladser pæne og rene for ukrudt hele sommeren.

Husk også fristerne for hæk klipning:

Fristerne er den 1. juli og den 15. september.

Med venlig sommerhilsen

Bestyrelsen