Køb & salg af kolonihaver

Al handel med kolonihaver i HF Rørvangsparken foregår igennem formanden.

Når en kolonihave sælges, er det havehus og løsøre der sælges. Selve grunden/haven lejes af haveforeningen.

Læs her: Kolonihaveforbundets vejledning