Ny i foreningen

Velkommen som nyt medlem i haveforeningen Rørvangsparken.

Som nyt medlem i haveforeningen, har man både rettigheder og pligter. Som det fremgår af navnet er der tale om en forening.

“En forening er en sammenslutning af personer, organisationer, institutioner, virksomheder ol., hvis formål er at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser.

Der findes ikke en foreningslov. Foreningens stifter og medlemmer kan selv udforme egne vedtægter, som er de eneste ”love”, der regulerer foreningens egne interne forhold.

Som nyt medlem er det derfor en rigtig god ide at læse haveforeningens love og regler: