Hvad er en kolonihave?

Hvis kolonihaveområdet er etableret 1. november 2001 eller senere, må havelodderne højst være 400 kvadratmeter i gennemsnit.

En kolonihave defineres i Kolonihaveloven som “en havelod i et kolonihaveområde”, der består af mindst 5 havelodder, dvs. grunde.

De oprindelige kolonihavehuse var små lysthuse, men i 1930’erne begyndte man at bygge større huse, så man kunne bo i haven hele sommeren.

Siden 1960’erne er husene blevet endnu større, og mange ligner i dag sommerhuse med moderne faciliteter som el, varmt vand, køkken, toilet, bad, telefon, tv osv. I samme tidsrum har haverne ændret funktion fra nyttehaver til fritidshaver.

HVORNÅR OPSTOD KOLONIHAVERNE?

1655: De første kolonihaver i Danmark anlægges uden for Fredericias fæstningsvolde.

1821: De ældste eksisterende haver anlægges ved Hjelm nær Aabenraa. Området er i dag fredet.

1884: Den første egentlige haveforening oprettes i Aalborg. Et jordstykke blev lejet af kommunen og udstykket i 85 haver, der blev udlejet for 14 kr. pr. have om året, hvilket svarede til en arbejders ugeløn.

1891: Københavns første haveforening, Arbejdernes Værn, oprettes. Kolonihaverne var fristeder med lys og luft for arbejderfamilier, men også nyttehaver, der kunne bidrage med grøntsager og frugt til den daglige husholdning. Året efter kom haveforeningen Vennelyst til lige uden for Christianshavns volde. Vennelyst er i dag et yndet udflugtsmål for turister.

1908: Kolonihaveforbundet stiftes. Forbundet repræsenterede lejerne i flere end 50 københavnske havekolonier, der ønskede ensartede lejemål og længere opsigelsesvarsel fra myndighedernes side.