Byggetilladelse

BYGGETILLADELSE.
Inden et byggeri igangsættes, og det er underordnet om det blot er et lille skur, et drivhus, en tilbygning eller et nyt hus, så SKAL der indhentes godkendelse fra haveforeningens bestyrelse, iht. ordensbestemmelsernes §3.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til formanden, eller hentes direkte fra foreningens hjemmeside her:

Hent byggeansøgning