Bebyggelser i foreningen.

Bebyggelse i haveforeningen skal ALTID godkendes af bestyrelsen, FØR der foretages nogen som helst form for opførelse eller ændring.

BEBYGGELSE I HAVERNE
I forbindelse med generalforsamlingen 2017, informerede bestyrelsen om reglerne for bebyggelse i haverne og samtidig blev det indskærpet, at der ikke må ske udvidelser/ændringer af bebyggelserne, uden at der er indhentet en forudgående tilladelse fra haveforeningens bestyrelse.

Dette inkludere også nedgravning af spildevandstanke.

Nedtagning af ulovligt byggeri.
Såfremt bestyrelsen bliver bekendt med at der udføres ulovligt byggeri, vil havelejeren blive kontaktet og få indskærpet reglerne ligesom der i særlige tilfælde, kan udstedes krav om at havelejeren straks fjerner det ulovlige byggeri.

BYGGETILLADELSE.
Inden et byggeri igangsættes, og det er underordnet om det blot er et lille skur, et drivhus, en tilbygning eller et nyt hus, så SKAL der indhentes godkendelse fra haveforeningens bestyrelse, iht. ordensbestemmelsernes §3.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til formanden, eller hentes direkte fra foreningens hjemmeside her: Hent byggeansøgning