Historie

Et særligt islæt i arbejderkulturen er kolonihavelivet.
Kolonihaverne opfylder mange formål.
Det er et fristed for arbejderfamilierne fra de tætte indre bykvarterer. Men haverne opfylder også nogle økonomiske formål. De er nyttehaver, hvor der dyrkes vigtige tilskud til lønnen og kosten, hvilket især har betydning i arbejdsløsheds- og krisetider.