Ny lokalplan vedtaget af byrådet

Holbæk byråd har ved mødet, onsdag den 20. maj 2020, endeligt godkendt lokalplanforslag 02.86, som vedrører Rørvangsparken og Granløseparken.

Den nye lokalplans §5 og §6 har en del ændringer mht. bebyggelse.

Den tilladte bebyggelsesprocent er øget fra 10 til 15 procent. Dette betyder at kolonihavehuse nu må være op til 50 m2. Derudover tillades to skure/overdækninger på tilsammen 12 m2.

Det er også vigtigt at bemærke at lokalplanen nu kræver at tagene på fremtidige kolonihavehuse skal have en taghældning på mindst 30 grader, enten som saddeltag eller tag med ensidigt fald.

Du kan finde lokalplanforslaget herunder:

lokalplanforslag-2.86