Bålpladsen

Adgang til bålpladsen og aflæsning af haveaffald er KUN tilladt med trillebør.

Foreningen skal betale for bortkørsel af alt affald, da afbrænding ikke længere er tilladt.

Der kan afleveres haveaffald til kompost samt større grene og træer på bålpladsen.

Følg skiltningen på pladsen.

Du skal selv sørge for aflevering af storskrald på Genbrugspladsen. Læs mere her…