HUSK: Der lukkes for vandet den 26.10

Havesæsonen er slut for denne gang og der lukkes for vandet, lørdag den 26. oktober kl. 10.

Mød op i din have og tøm dine vandinstallationer for vand, således at frostsprængning undgås.

En hyppig årsag til vandskader i kolonihavehuse er frostsprængninger. Mange får sig en grim overraskelse, når de åbner kolonihavehuset op efter vinteren. Et frostsprængt vandrør kan efterlade store vandskader, når tøvejret sætter ind og vandet begynder at fosse ud. Det kan blive rigtig dyrt, hvis skaden først opdages efter flere dage.

Sådan tømmer du rør og installationer for vand:

 1. Luk for hovedhanen
 2. Åben alle vandhaner, husk også eventuelle haner og vandslanger udendørs.
 3. Afmonter termostatblandingsbatterier
 4. Tøm cisternen på WC’et for vand
 5. Hæld kølervæske i vandlåsen i WC’et, som alternativ kan du tømme den og sætte en klud i for at hindre lugtgener.
 6. Hæld kølervæske i afløb, det gælder både vasken på Toilettet i køkkenet og gulvafløb på Toilet.
 7. Sluk for strømmen til el-vandvarmeren. og tøm den for vand. 
 8. Lad hanerne løbe, indtil der ikke kommer mere vand ud.
 9. Har du en sommerhusventil så blæs det resterende vand ud med en luftpumpe eller kompressor.
 10. Lad vandhanerne være åbne vinteren over, så eventuel overskydende vand kan løbe ud.
 11. HUSK: luk for alle haner INDEN der igen åbnes for vandet!