Medlemsbladet 'Rørposten' udgives af Haveforeningen Rørvangsparken Holbæk, og udkommer 2 gange årligt,  en forårsudgave i begyndelsen af maj måne og en efterårsudgave i begyndelsen af august måned.

Indlæg til hjemmesiden og medlemsbladet kan sendes/afleveres til foreningens bestyrelse eller til bladets redaktion.

Alle indlæg som ønskes optaget i medlemsbladet skal være redaktionen i hænde senest den 15. April for forårsudgaven og senest den 1 august for efterårsudgaven.

Indlæg bringes også her på hjemmesiden.
Kontakt:

Hjemmeside & Rørposten

Carsten Brix Olsen
Have 88

e-mail: webmaster@rorvangsparken.dk


hjemmeside: www.rorvangsparken.dk