Tilbage
Årets havepræmier er uddelt for havesæsonen 2011.

Den aktuelle liste over uddelte havepræmier fremgår af nedenstående resultatoversigt: