I henhold til haveforeningens vedtægter skal der holdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. Generalforsamlingen afholdes som regel den første torsdag i måneden og for tiden er det Holbæk Slot som lægger lokaler til.


Herunder kan du hente referatet fra dette års forsamling, klik på det grønne symbol for at hente.
Tilbage
Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 27. marts 2014
Referat fra ordinær generalforsamling den 6. marts 2014
Referat fra ordinær generalforsamling den 14. marts 2013
Referat fra ordinær generalforsamling den 8. marts 2012
Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2011
Referat fra ordinær generalforsamling den 9. marts 2011
Referat fra ordinær generalforsamling den 4. Marts 2010

Referater