Husk reglerne for bebyggelse i haveforeningen:
- opdateret -

INDEN ET BYGGERI IGANGSÆTTES, og det er underordnet om det blot er et lille skur, et drivhus, en tilbygning eller et nyt hus, så SKAL der indhentes godkendelse fra haveforeningens bestyrelse, iht. ordensbestemmelsernes §3.
Læs mere her..

Der er fokus på bebyggelse i kolonihaveforeningerne fra Kolonihaveforbundet og kommunernes side, derfor er det vigtigt at reglerne følges, opføres der bebyggelse der ikke er godkendt og følger de fastlagte regler, kan det ulovlige byggeri kræves fjernet.

Ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse til vores formand, eller det kan downloades direkte fra hjemmesiden:
Klik her for at hente..

mvh. Bestyrelsen.