Ovenstående pligtarbejde er i henhold til vedtægternes § 8, og det gælder alle, uanset om man har bil eller ej, eller om man bor eller ikke bor ud til P-padsen.
Er man forhindret på ovenstående datoer, kan man bytte eller tage sin tørn dagen før.
Klipning af hække.

Husk fristerne for klipning af hækken:

Forårsklipning        senest den 1. juli
Efterårsklipning      senest den 15. september.

Fælles arbejdslørdage på P-pladserne i 2017

Fælles arbejdslørdage med renholdelse af p-pladserne bliver på følgende datoer:
29. april.... kl. 10-12 lige havenumre
05. juni..... kl. 10-12 ulige havenumre
08. juli..... kl. 10-12 lige havenumre
19. August... kl. 10-12 ulige havenumre
Tilbage