Tilbage
Genbrugspladsen i HOLBÆK er åben alle dage, som anført ovenfor.

Affald skal være synligt for pladspersonalet.
Affald i sækkeemballage skal være i klare, gennemsigtige sække.

Borgere og erhverv i Holbæk kommune kan benytte pladsen.
Køretøjer må maksimalt må veje 3.500 kg. Trailer og affald regnes dog ikke med.
Reglerne gælder både for private og erhverv.

Papir til sikkerhedsmakulering modtages ved henvendelse til personalet, som anviser containerens placering. Papiret skal være fri for plastic, charteks, mapper, clips og lignende.

Yderligere oplysninger kan læses på Holbæk Forsynings hjemmeside: Velkommen på genbrugspladsen